මෙවර අලුත් අවුරුදු උත්සවය විනෝදාත්මක සහ උද්යෝගිමත් එකක් වනු ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. බොහෝ ක්රීඩා සැලසුම් කර ඇති අතර ජයග්රාහකයින් සඳහා වටිනා තෑගි රාශියක් පිළියෙළ කර ඇත. සියලුම දෙනාට සහභාගී වීම සඳහා දිනුම් ඇදීමක් ද ඇත. තෑගි අතර ගුවන් ටිකට්පත්, ශීතකරණ, ශබ්ද පද්ධති, ජංගම දුරකථන, අත් ඔරලෝසු සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළත් වේ. සමහර ක්රීඩා වල මුදල් තෑගි පවා ඇත. ඔබට දවස පුරා NMC වෛද්ය කවුන්ටරයෙන් නොමිලේ ඔබේ රුධිර සීනි, රුධිර පීඩනය සහ නාඩි පරීක්ෂා කළ හැකිය. ඔබට ශ්රී ලාංකීය ආහාර රස විඳීමට ශ්රී ලාංකික අවන්හල් දෙකක් භූමියේ ඇත. ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය එක් දින සේවාවක් සපයන අතර දවස පුරා ඔබගේ සියලු කටයුතු සඳහා ඔබට තානාපති කාර්යාලයෙන් උපදෙස් ලබා ගත හැකිය. අපි අවුරුදු 4 කට පසු අලුත් අවුරුදු උත්සවය පවත්වන අතර එදිනට ඕමානයේ සිටින සියලුම ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ සහභාගීත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ජනයි ප්රියයි සමගින් විනෝදයෙන් දවස ගෙවිය හැකි අතර එදින දවස පුරාවට ලංකා බැංකුවේ නියෝජිතවරුන්ගේ සේවාවද ලබා ගත හැකි බැවින් ඔබට අවශ්ය බැංකු කටයුතු සිදු කරගැනීමටද සූදානමින් පැමිණෙන්න.
ඔබේ එන්නත් වාර්තා කාඩ්පත රැගෙන එමට අමතක නොකරන්න

Leave a Reply

Select Language සිංහල or தமிழ்