ඕමානයේ වැලි කතරේ කෝකිල ගී අවසන් මහා තරඟය#image_title

ඕමානයේ ශ්‍රීලාංකිකයන්ගේ සංගමය විසින් සත්කාරකත්වය දරන “වැලි කතරේ කෝකිල ගී” 2023 මැයි 26 වෙනිදා  අවසන් මහා තරඟයේ උණුසුම විඳගන්න, සංගීතයේ සහ සංස්කෘතියේ මෙම උත්කර්ෂවත් සැමරුම වැළඳ ගන්නා ලෙස සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැමට ආරාධනා . ශ්‍රී ලාංකේය ගායක ගායිකාවන්ගේ සුමිහිරි දක්ෂතාවලට ඔබත් වශී වන්න. අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වන ඕමානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නියමිතය.  අවසන් මහා තරගය නැරඹීමට ඇති මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාව අතපසු නොකරන්න

 

 ඕමානයේ වැලි කතරේ කෝකිල ගී අවසන් මහා තරඟය


           
           

Leave a Reply

Select Language සිංහල or தமிழ்